Fireworks Full online

Fireworks full movie

A police officer leaves the force in the face of harrowing personal and professional difficulties. Spiraling into a depression, he makes questionable decisions..

Genres: Crime, Drama,

Quality: HD

server: PutLockers  openload  youwatch  myvi.ru 

popularity: 8.425

budget: 0 USD.

Quality: HD

Release Date: 1997-09-03

IMDB: 7.7/10

Language: US DE IT ES IE CH FR NL

Subtitles: AU PT CZ AE JP KR IN PE VT


With : Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima, Tetsu Watanabe, Hakuryu, Yasuei Yakushiji, Taro Istumi, Makoto Ashikawa, Yûko Daike, Tsumami Edamame, Yūrei Yanagi, Sujitarou Tamabukuro, Tokio Seki, Motoharu Tamura, Hitoshi Nishizawa, Setchin Kawaya, Shoko Kitano, Kiyoko Kitazawa, Takayuki Konishi, Rinko Moriwaka, Yoshiyuki Morishita, Omiya no Matsu, Sumiko Takai, Kanji Tsuda, Keiko Yamamoto, Shûji Ôtsuki, Kenichi Yajima, Hiromi Kikai, Jun'ichirô Asano, Kazuhiro Osada,